Logistické centrum Zohor

  • kompletná príprava územia pre realizáciu logistického centra vrátane ubytovacích kapacít, vlastného energetického hospodárstva a  čistiarne odpadových vôd
  • umiestnenie: Zohor, okres Malacky, Slovensko , diaľnica D2 EXIT Lozorno
  • zámer: logistický  a technologický park
  • veľkosť územia: 114.150 m2
  • výmera hál: 47.140sqm
  • administratívne a sociálne zázemie: 8574 m2
  • parkovanie. 341 osobných áut
  • partner: LOGISPOINT, s.r.o.
  • vydané právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenia pre technickú infraštruktúru vrátane kapacít pre expanziu územia (50ha +)