We found 0 results. View results
Your search results

Logistické centrum ZOHOR

Realizácia

2021

Lokalita

Zohor, okres Malacky

Informácie o projekte

Lokalitu sme identifikovali ako strategickú pre náš zámer z hľadiska polohy, možností rozvoja a ideálneho dopravného napojenia ako cestnou, tak aj železničnou dopravou. Na pozemkoch sme navrhli vybudovať  centrum logistiky a konsignácie s vybavenosťou a doplnkovými službami, ako je možnosť vybudovania administratívneho zázemia alebo prechodného ubytovania  polyfunkčných objektoch v súlade s územným plánom obce Zohor.

Po detailnej analýze územia a zvažovaní možnosti jeho využitia spoločnosť sme zohľadnili hlavne blízkosť existujúcich priemyselno – logistických kapacít a výbornú dopravná dostupnosť cestou 1105  a cestou 2, z diaľnice D2 /zjazd Lozorno/. Vzdialenosť územia od diaľnice D2 je cca 1,5km. Riešené územie pre konečný návrh Logistického a konsignačného centra Zohor predstavuje plochu o výmere cca 11ha pre I. etapu.

 • umiestnenie: Zohor, okres Malacky, Slovensko , diaľnica D2 EXIT Lozorno
 • zámer: logistický park s doplnkovými funkciami /administratíva, sídlo, prechodné ubytovanie/
 • činnosť: akvizícia územia, financovanie projektu, projekcia pre UR, DSP pre infraštruktúru, inžinierska činnosť, technický a právny audit
 • komplexná príprava územia pre realizáciu logistického centra vrátane ubytovacích kapacít, vlastného energetického hospodárstva a  čistiarne odpadových vôd (stavebné povolenie)
 • zámer: logistický  a technologický park
 • veľkosť územia: 114.150 m2
 • výmera hál: 47.140 m2
 • administratívne a sociálne zázemie: 8574 m2
 • parkovanie. 341 osobných áut
 • partner projektu: LOGISPOINT, s.r.o. (logis-point.com) 
 • vydané právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenia pre technickú infraštruktúru vrátane kapacít pre expanziu územia (50ha +)
 • NAJNOVŠIE PROJEKTY

 • error: Obsah je chránený !!

  Porovnanie