We found 0 results. View results
Your search results
Inžinierska

komplexná cesta ku kľúčovým rozhodnutiam

Inžinierska činnosť je pre investora nevyhnutná služba počas celého procesu prípravy a uskutočňovania stavieb. Cieľom je získanie kompletnej dokumentácie a všetkých potrebných stanovísk, vyjadrení a povolení v rámci jednotlivých konaní a z našej strany obsahuje zvládnutie  predovšetkým nasledujúcich procesov: 

 • identifikácia projektu a prejednanie investičného zámeru s dotknutými osobami a orgánmi
 • zabezpečenie vstupných podkladov pre projekčnú činnosť
 • územné konanie a územné rozhodnutie
 • trvalé alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy nepoľnohospodárske účely 
 • stavebné konanie a stavebné povolenie
 • kolaudačné konanie a kolaudačné rozhodnutie
 • zastupovanie klienta pred orgánmi štátnej správy a samosprávy vo veciach registračných (pridelenie súpisných a popisných čísiel, zápis v katastri nehnuteľností), evidenčných, daňových a zmluvných (zmluvy k dodávke médií)

Kontaktný formulár

Ak máte nejaké otázky, neváhajte nám napísať. Odpovedáme zvyčajne do 24h.
 • NAJNOVŠIE PROJEKTY

 • error: Obsah je chránený !!

  Porovnanie