Inžinierska činnosť

  • dentifikácia projektu a prejednanie investičného zámeru
  • zabezpečenie vstupných podkladov pre projekčnú činnosť
  • územné konanie a územné rozhodnutie
  • stavebné konanie a stavebné povolenie
  • kolaudačné rozhodnutie
  • zastupovanie klienta pred orgánmi štátnej správy a samosprávy vo veciach registračných (pridelenie súpisných a popisných čísiel, zápis  v katastri nehnuteľností), daňových a zmluvných (zmluvy k dodávke médií)

   

  02