Územie, na ktorom sa Váš zámer bude realizovať, je potrebné detailne preveriť,  majetkovo usporiadať, identifikovať jeho vzťah k územného plánu, preveriť právny stav a pripravenosť k výstavbe, zabezpečiť zmluvnú agendu a technickú dokumentáciu potrebnú pre ďalší stupeň prác.

Naša spoločnosť sa o uvedené činnosti postará vďaka bohatým skúsenostiam a dokonalej znalosti lokálneho prostredia.

09_dreamstime_xxl_16312647