Bytový dom PREDMESTIE

V atraktívnej lokalite bratislavského Nového mesta s výbornou občianskou vybavenosťou na Podnikovej ulici pre Vás pripravujeme 80 bytov v 8-podlažnom bytovom dome s modernou architektúrou, zabezpečeným bezproblémovým parkovaním na 99 parkovacích miestach na vlastnom pozemku, a to všetko vo výbornej kvalite za korektnú cenu. Dopravná dostupnosťou je vďaka výhodnej polohe medzi ulicami Vajnorská a Račianska výborná , a to ako do centra, Rače, na diaľnicu, tak aj do okolitej do prírody.

Navrhovaný bytový dom má jedno podzemné podlažie, ktoré presahuje nadzemnú stavbu, mimo nadzemnej stavby sú na 1.NP spevnené plochy v podobe chodníka, komunikácie a parkovacích miest a osem nadzemných podlaží, z ktorých ôsme je čiastočne ustúpené.

Bytový dom je riešený ako dvojsekciový (sekcia A1 a A2), monofunkčný blok s dvomi nebytovými priestormi, tvorený jedným podzemným a ôsmimi nadzemnými podlažiami, ukončený plochou strechou.

Podzemné podlažie je riešené ako uzavreté parkovisko s napojením – vjazdom odkrytou rampou na cestnú komunikáciu Podnikovej ulice. Na podzemnom podlaží je situovaných 54 parkovacích miest a vstupy do jednotlivých sekcií bytového domu s výťahom a schodiskom.

Vstup do objektu je zabezpečený v úrovni 1.nadzemného podlažia ako bezbariérový, každá sekcia má samostatný vchod. Vstupné priestory zahŕňajú komunikačné časti, miestnosti elektromerov a zázemie pre upratovanie. V sekcii A1 je situovaný jeden priestor spoločnej miestnosti pre obyvateľov bytového domu. V sekcii A2 sa nachádza technické zázemie – odovzdávacia stanica tepla, a tiež jeden spoločný priestor pre obyvateľov bytového domu. V zadnej časti objektu sa nachádzajú prekryté parkovacie miesta a zadné vstupy.

Nadzemné podlažia sú riešené ako 2 a 3 izbové byty prístupné zo schodiskového priestoru s výťahom. Na každom podlaží sa nachádza 12 bytov s lodžiou alebo balkónom. Na 8.NP sa nachádza 8 bytov. Toto podlažie je čiastočne ustúpené a každý byt má terasu alebo loggiu.

Nechajte sa prekvapiť ponukou atraktívneho, komfortného a kvalitného bývania pre všetky vekové skupiny. Projekt je v štádiu stavebného konania, v decembri r. 2020 bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby.

  

Viac informácií prinesieme na našich webových stránkach.