We found 0 results. View results
Your search results

Infraštruktúra – Dažďová verejná kanalizácia

Posted by BAUPOINT® on 17. februára 2014
0

Realizácia

2014

Lokalita

Zadná ulica, Stupava, okres Malacky

Informácie o projekte

Vybudovanie verejnej kanalizačnej siete – zberač, uličné vpuste dažďovej kanalizácie obytnej zóny v juhozápadnej časti mesta Stupava  pre individuálnu výstavbu rodinných domov 

Dažďová verejná kanalizácia s uličnými vpustami

  • DN 300 v dĺžke 252m
  • Uličné vpuste v komunikácii 4 kusy
  • Revízne Kanalizačné šachty – 4 ks
  • Vsakovacie studne hlboké 5 m 4ks v telese komunikácie
  • NAJNOVŠIE PROJEKTY

  • error: Obsah je chránený !!

    Porovnanie