We found 0 results. View results
Your search results

Infraštruktúra – Splašková verejná kanalizácia s prípojkami

Posted by BAUPOINT® on 17. februára 2014
0

Realizácia

2014

Lokalita

Zadná ulica, Stupava, okres Malacky

Informácie o projekte

Vybudovanie hlavného zberača kanalizačnej siete,  uličné vetvy a domové prípojky splaškovej kanalizácie obytnej zóny v juhozápadnej časti mesta Stupava  pre individuálnu výstavbu 52 rodinných domov.

Splašková verejná kanalizácia s prípojkami, ktorá pozostáva:

  • PVC DN 300 v dĺžke 428,0m
  • prípojky DN 160, 52ks – verejná časť
  • 13 ks kontrolné kanalizačné šachty ø1000 mm z betónových prefabrikátov so vstupným otvorom ø600mm a liatinovým poklopom ø600 mm
  • potrubie je uložené do ryhy šírky 1m paženej príložným pažením, na zhutnené pieskové lôžku hr. 15 cm a obsypané pieskom do výšky 30 cm nad potrubie.
  • Prevádzkovateľ: Technické služby Stupava s.r.o.
  • NAJNOVŠIE PROJEKTY

  • error: Obsah je chránený !!

    Porovnanie