We found 0 results. View results
Your search results

Infraštruktúra – Dopravné komunikácie a spevnené plochy

Posted by BAUPOINT® on 17. februára 2010
0

Realizácia

2009 - 2010

Lokalita

Na vyhliadke, Stupava, okres Malacky

Informácie o projekte

Dopravná komunikácia funkčnej triedy  C3, kategórie MO 7,5/40 a MOU 6,5/30 (STN 736110) a chodníky pre peších pre novú obytnú zónu na východnom okraji mesta Stupava v lokalite Kremenica na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 28 pozemkoch.

 • dopravná komunikácia funkčnej triedy C3
 • kategória MOU 6,5/30 (STN 736110) – 439,43m
 • chodník šírky 1,75m a dĺžky 439 m v skladbe.
 • zámková dlažba   60 mm
 • lôžko (piesok alebo malta)   40 mm
 • cementobetón CB 100mm, štrkodrvina ŠD 150 mm, spolu: 350 mm
 • Parkovacie odstavné plochy pre návštevy z vegetačných trávnic
 • NAJNOVŠIE PROJEKTY

 • error: Obsah je chránený !!

  Porovnanie