We found 0 results. View results
Your search results

Dopravné komunikácie a spevnené plochy, Pod Kremenicou

Posted by BAUPOINT® on 17. februára 2010
0

Realizácia

Jún 2010

Lokalita

Pod Kremenicou, Stupava, okres Malacky

Informácie o projekte

Projekt rieši  rekonštrukciu a vybudovanie časti infraštruktúry (miestnej cestnej komunikácia funkčnej triedy  C3, kategórie MO 7,5/40 (STN 736110) východnom okraji mesta Stupava v lokalite Kremenica.

  • dopravná komunikácia funkčnej triedy C3
  • kategória MOU 7,5/40 (STN 736110) – 187,43m
  • NAJNOVŠIE PROJEKTY

  • error: Obsah je chránený !!

    Porovnanie