We found 0 results. View results
Your search results

Infraštruktúra – STL Plynovod s domovými prípojkami

Realizácia

2014

Lokalita

Zadná ulica, Stupava, okres Malacky

Informácie o projekte

Projekt rieši  vybudovanie plynofikácie novej obytnej zóny v juhozápadnej časti mesta Stupava  pre individuálnu výstavbu 52 rodinných domov.

STL Plynovod s prípojkami

  • STL plynovod PE D 90×8,2 dĺžka – 301,97 m
  • STL plynovod PE D 50×4,6 dĺžka – 110,83 m
  • Plynové prípojky   STL PP PE D 32×2,9 dĺžka – 144,69 m – 29 ks
  • Podsypová vrstva o hr. 0,3 m jemným pieskom
  • potrubie opatrené vyhľadávacím káblom podľa STN 347420 typu CY o min. priereze 4,0mm2 s izoláciou z PVC
  • Prevádzkovateľ: SPP a.s.
  • NAJNOVŠIE PROJEKTY

  • error: Obsah je chránený !!

    Porovnanie