STL Plynovod s prípojkami

Informácie o projekte

 • Realizácia

  2010

 • Kategória

  Infraštruktúra

 • Lokalita

  Stupava, ulica Pri Greftoch

Projekt rieši  vybudovanie plynofikácie novej obytnej zóny vo východnej časti mesta Stupava – na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 23 pozemkoch

 • STL plynovody D 90, D 63
 • D 90 – 225 m, D 63 –   89 m
 • STL pripojovacie plynovody  D 32  –   187 m (23 ks)
 • podsypová vrstva o hr. 0,3 m jemným pieskom
 • potrubie opatrené vyhľadávacím káblom podľa STN 347420 typu CY o min. priereze 4,0mm2 s izoláciou z PVC