Logistické a konsignačné centrum Zohor

Informácie o projekte

  • Kategória

    Inžinierska činnosť, Projekty

Daná lokalita bola investorom vybraná za účelom vybudovania centra logistiky a konsignácie s vybavenosťou a službami pre prechodné ubytovanie v súlade s územným plánom obce. Po analytickom posudzovaní územia a zvažovaní možnosti jeho využitia spoločnosť zohľadnila hlavne blízkosť priemyselno – logistických parkov a výborná dopravná dostupnosť cestou 1105  a cestou 2, z diaľnice D2 /zjazd Lozorno/. Vzdialenosť územia od diaľnice D2 je cca 1,5km. Riešené územie pre Logistické a konsignačné centrum Zohor predstavuje plochu o výmere cca 11ha.

  • umiestnenie: Zohor, okres Malacky
  • zámer: logistický park
  • činnosť: akvizícia územia, projekcia