Bytový dom, Podniková ul.

Informácie o projekte

  • Realizácia

    2022

  • Kategória

    Infraštruktúra, Investor, Inžinierska činnosť, Projekty

V atraktívnej lokalite bratislavského Nového mesta na dnešnej Podnikovej ulici sme navrhli projekt moderného 8-podlažného bytového domu s 80 bytovými jednotkami, bezproblémovým parkovaním pre 99 automobilov na vlastnom pozemku, komunitnou záhradou a altánkom s lavičkami vo vnútrobloku so zeleňou.

Bytový dom je riešený ako dvojsekciový, tvorený jedným podzemným a ôsmimi nadzemnými podlažiami, ukončený plochou strechou.

Podzemné podlažie je riešené ako uzavreté parkovisko s napojením – vjazdom odkrytou rampou na cestnú komunikáciu Podnikovej ulice. Na podzemnom podlaží je situovaných 54 parkovacích miest a vstupy do jednotlivých sekcii bytového domu s výťahom a schodiskom.

Vstup do objektu je zabezpečený v úrovni 1.nadzemného podlažia ako bezbariérový, každá sekcia má samostatný vchod. Vstupné priestory zahŕňajú komunikačné časti, miestnosti elektromerov a zázemie pre upratovanie. V sekcii A1 je situovaný jeden priestor spoločnej miestnosti pre obyvateľov bytového domu. V sekcii A2 sa nachádza technické zázemie – odovzdávacia stanica tepla, a tiež jeden spoločný priestor pre obyvateľov bytového domu.

Nadzemné podlažia sú riešené ako 2 a 3 izbové byty prístupné zo schodiskového priestoru s výťahom.