We found 0 results. View results
Your search results

Infraštruktúra – Splašková verejná kanalizácia

Posted by BAUPOINT® on 2. februára 2009
0

Realizácia

2009

Lokalita

Pri Greftoch, Stupava, okres Malacky  

Informácie o projekte

Projekt rieši  vybudovanie kanalizačnej siete a uličné vetvy splaškovej kanalizácie obytnej zóny vo vyhľadávanej a exkluzívnej časti mesta Stupava – na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 23 pozemkoch.

Splašková verejná kanalizácia s prípojkami, ktorá pozostáva:

  • DN 300 v dĺžke 196,0m
  • prípojky DN 150, 10ks – verejná časť, v dĺžke 49,0m
  • kanalizačné šachty– 16 ks
  • 6 ks kontrolné kanalizačné šachty ø1000 mm z betónových prefabrikátov so vstupným otvorom ø600mm a liatinovým poklopom ø600 mm.
  • potrubie je uložené do ryhy šírky 1m paženej príložným pažením, na zhutnené pieskové lôžku hr. 15 cm a obsypané pieskom do výšky 30 cm nad potrubie
  • NAJNOVŠIE PROJEKTY

  • Porovnanie