Dopravné komunikácie a spevnené plochy

Informácie o projekte

 • Realizácia

  jún, 2010

 • Kategória

  Infraštruktúra

 • Lokalita

  Stupava, ulica Pod Kremenicou

Projekt rieši  rekonštrukciu a vybudovanie časti infraštruktúry (miestnej cestnej komunikácia funkčnej triedy  C3, kategórie MO 7,5/40 (STN 736110) východnom okraji mesta Stupava v lokalite Kremenica.

 • dopravná komunikácia funkčnej triedy C3
 • kategória MOU 7,5/40 (STN 736110) – 187,43m