We found 0 results. View results
Your search results

Infraštruktúra – dopravné komunikácie a spevnené plochy

Posted by BAUPOINT® on 17. februára 2015
0

Realizácia

2015

Lokalita

Zadná ulica, Stupava, okres Malacky

Informácie o projekte

Projekt rieši  dopravnú komunikáciu funkčnej triedy  C3, kategórie MO 7,5/40 a MOU 6,5/30 (STN 736110) a chodníky pre peších pre novú obytnú zónu v juhozápadnej časti mesta Stupava  pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 52 pozemkoch.

  • Dopravné komunikácie funkčnej triedy D1 MOU 6,5/40 – dĺžka 312,5 m
  • Chodník šírky 1,50m  dĺžky 315,00m
  • Chodník pre peších šírky 2,00m dĺžky 287,35 m v skladbe

zámková dlažba – 60 mm
lôžko (piesok alebo malta) – 40 mm
cementobetón CB – 100 mm
štrkodrvina ŠD – 150 mm
________________________________________________

Spolu: 350 mm

  • Križovanie chodníkov s OS2 a OS3 s bezbariérovou úpravou v zmysle vyhl. č. 192/94 Z.z.
  • NAJNOVŠIE PROJEKTY

  • error: Obsah je chránený !!

    Porovnanie