Splašková verejná kanalizácia

Projekt rieši  vybudovanie kanalizačnej siete a uličné vetvy splaškovej kanalizácie obytnej zóny vo vyhľadávanej a exkluzívnej časti mesta Stupava – na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 23 pozemkoch.

Splašková verejná kanalizácia s prípojkami, ktorá pozostáva:

  • DN 300 v dĺžke 196,0m
  • prípojky DN 150, 10ks – verejná časť, v dĺžke 49,0m
  • kanalizačné šachty– 16 ks
  • 6 ks kontrolné kanalizačné šachty ø1000 mm z betónových prefabrikátov so vstupným otvorom ø600mm a liatinovým poklopom ø600 mm.
  • potrubie je uložené do ryhy šírky 1m paženej príložným pažením, na zhutnené pieskové lôžku hr. 15 cm a obsypané pieskom do výšky 30 cm nad potrubie

Dažďová verejná kanalizácia

Projekt rieši  vybudovanie kanalizačnej siete a uličné vpuste dažďovej kanalizácie obytnej zóny vo vyhľadávanej časti mesta Stupava pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 23 pozemkoch.

Dažďová verejná kanalizácia s uličnými vpustami – dĺžka 349m

  • DN 300 v dĺžke 349m
  • Uličné vpuste v komunikácii 5 kusov
  • kanalizačné šachty – 2 ks