Verejný vodovod

Informácie o projekte

 • Realizácia

  2014

 • Kategória

  Infraštruktúra, Inžinierska činnosť, Projekty, Stavebný manažment

 • Lokalita

  Stupava, ulica Zadná

Projekt rieši  uličné rozvody pitnej vody novej obytnej zóny v juhozápadnej časti mesta Stupava  pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 27 pozemkoch. 

Verejný vodovod s prípojkami pozostáva:

 • Vodovodné potrubie HDPE110x6,6 –  v dĺžke 305,32 m
 • Prípojky HDPE 40×2,4 – v dĺžke 58 m
 • Prípojky HDPE 32×2 – v dĺžke 126 m      prípojky
 • Podzemný požiarny hydrant DN80 – 3 ks
 • Nadzemný požiarny hydrant – 1 ks