STL Plynovod s prípojkami

Informácie o projekte

 • Realizácia

  október 2009 - máj, 2010

 • Kategória

  Infraštruktúra

 • Lokalita

  Stupava, ulica Na vyhliadke

Projekt rieši  vybudovanie plynofikácie novej obytnej zóny vo východnej časti mesta Stupava – na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 28 pozemkoch

 • STL plynovody PE 100, SDR 17,6, D90x5,2 mm
 • D 90 – dĺžka 460,3 m
 • Plynové prípojky  PE D32, SDR 11 – 35 ks
 • Podsypová vrstva o hr. 0,3 m jemným pieskom
 • potrubie opatrené vyhľadávacím káblom podľa STN 347420 typu CY o min. priereze 4,0mm2 s izoláciou z PVC