STL Plynovod s prípojkami

Informácie o projekte

 • Realizácia

  2014

 • Kategória

  Infraštruktúra, Inžinierska činnosť, Projekty, Stavebný manažment

 • Lokalita

  Stupava, ulica Zadná

Projekt rieši  vybudovanie plynofikácie novej obytnej zóny v juhozápadnej časti mesta Stupava  pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 27 pozemkoch.

STL Plynovod s prípojkami

 • STL plynovod PE D 90×8,2 dĺžka – 301,97 m
 • STL plynovod PE D 50×4,6 dĺžka – 110,83 m
 • Plynové prípojky   STL PP PE D 32×2,9 dĺžka – 144,69 m – 29 ks
 • Podsypová vrstva o hr. 0,3 m jemným pieskom
 • potrubie opatrené vyhľadávacím káblom podľa STN 347420 typu CY o min. priereze 4,0mm2 s izoláciou z PVC