Splašková verejná kanalizácia

Informácie o projekte

 • Realizácia

  2009

 • Kategória

  Infraštruktúra

 • Lokalita

  Stupava, ulica Pri Greftoch

Projekt rieši  vybudovanie kanalizačnej siete a uličné vetvy splaškovej kanalizácie obytnej zóny vo vyhľadávanej a exkluzívnej časti mesta Stupava – na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 23 pozemkoch.

Splašková verejná kanalizácia s prípojkami, ktorá pozostáva:

 • DN 300 v dĺžke 196,0m
 • prípojky DN 150, 10ks – verejná časť, v dĺžke 49,0m
 • kanalizačné šachty– 16 ks
 • 6 ks kontrolné kanalizačné šachty ø1000 mm z betónových prefabrikátov so vstupným otvorom ø600mm a liatinovým poklopom ø600 mm.
 • potrubie je uložené do ryhy šírky 1m paženej príložným pažením, na zhutnené pieskové lôžku hr. 15 cm a obsypané pieskom do výšky 30 cm nad potrubie