Splašková verejná kanalizácia

Informácie o projekte

 • Realizácia

  2014

 • Kategória

  Infraštruktúra

 • Lokalita

  Stupava, ulica Zadná

Projekt rieši  vybudovanie kanalizačnej siete a uličné vetvy splaškovej kanalizácie obytnej zóny v juhozápadnej časti mesta Stupava  pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 27 pozemkoch.

Splašková verejná kanalizácia s prípojkami, ktorá pozostáva:

 • PVC DN 300 v dĺžke 428,0m
 • prípojky DN 160, 20ks – verejná časť
 • 13 ks kontrolné kanalizačné šachty ø1000 mm z betónových prefabrikátov so vstupným otvorom ø600mm a liatinovým poklopom ø600 mm
 • potrubie je uložené do ryhy šírky 1m paženej príložným pažením, na zhutnené pieskové lôžku hr. 15 cm a obsypané pieskom do výšky 30 cm nad potrubie.