Splašková verejná kanalizácia

Informácie o projekte

 • Realizácia

  marec, 2009 - máj, 2010

 • Kategória

  Infraštruktúra

 • Lokalita

  Stupava, ulica Na vyhliadke

Projekt rieši  vybudovanie kanalizačnej siete a uličné vetvy splaškovej kanalizácie obytnej zóny v novej exkluzívnej časti mesta Stupava pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 28 pozemkoch. 

Splašková verejná kanalizácia s prípojkami, ktorá pozostáva:

 • PVC DN 300 v dĺžke 517,08m gravitačná časť,
 • Výtlačné potrubie 36 x 3,8 – 113,7m + 2x čerpadlo Grundfos
 • prípojky DN 150, 28ks PVC DN 160
 • 16 ks kontrolné kanalizačné šachty ø1000 mm z betónových prefabrikátov so vstupným otvorom ø600mm a liatinovým poklopom ø600 mm.
 • potrubie je uložené do ryhy šírky 1m paženej príložným pažením, na zhutnené pieskové lôžku hr. 15 cm a obsypané pieskom do výšky 30 cm nad potrubie.