Polyfunkčné objekty – logistické centrum

Informácie o projekte

  • Realizácia

    2019

  • Kategória

    Inžinierska činnosť, Projekty, Realitná činnosť

  • Lokalita

    Zapadné Slovensko

Hlavnou funkciou objektov je prechodné ubytovanie. Doplnkovou funkciou je prenajímateľný priestor s možnosťou využitia ako služby, obchod alebo iná doplnková funkcia k hlavnej funkcii ubytovania. Všetky tri polyfunkčné objekty sú identické.

Hlavné vstupy do objektov sa nachádzajú zo strany parkovísk z južnej strany objektu.

 

Jedná sa o  štvorpodlažnú stavbu s plochou strechou bez podpivničenia, na jednoduchom obdĺžnikovom pôdoryse 56,9*15,1m. Zo západnej strany je k objektu pristavané ľahké oceľové evakuačné schodisko.

Na 2 – 4 nadzemnom podlaží sú situované ubytovacie kapacity tvorené samostatnými ubytovacími bunkami s dvoma izbami a jedným hygienickým zariadením. Kapacita jednotlivých buniek je 4-5 samostatných lôžok. Na každom podlaží je situovaný blok kuchyniek s možnosťou prípravy jedla, práčovňa, miestnosti pre upratovanie.

Na 1. nadzemnom podlaží je umiestnený vstup do objektu, zázemie recepcie s technickým zariadením, ubytovacie bunky a samostatný multifunkčný priestor s možnosťou variabilného funkčného vybavenia, určený k prenájmu.

1.nadzemné podlažie 

Dispozíciu na tomto podlaží bude tvoriť vstupná hala (hlavný vstup do ubytovne) s recepciou, s jej zázemím, predsieňou a WC a schodiskový priestor s 2-ramenným schodiskom, ktoré bude vertikálne komunikačne navzájom spájať všetky podlažia ubytovne. Na podlaží sa nachádza tiež 12 2-izbových ubytovacích buniek, každá so vstupnou predsieňou, kúpeľňou a WC, blok kuchynky a práčovne so sociálnym zázemím, sklad čistého a sklad špinavého prádla, priestory pre správu a údržbu ubytovne, miestnosť upratovačky všetko prístupné zo spoločnej chodby a priestor s možnosťou umiestnenia samostatnej menšej doplnkovej prevádzky – služby, obchod.

 

2. nadzemné podlažie

Na tomto podlaží sa bude nachádzať 15 2-izbových ubytovacích buniek, každá so vstupnou predsieňou, kúpeľňou a WC, každá prístupná priamo zo spoločnej chodby, ďalej miestnosť pre upratovačku, sklad upratovacích potrieb, šatňa pre zamestnancov a chodba. Na poschodí je situovaný priestor kuchynky a práčovne.

3. nadzemné podlažie

Na tomto podlaží sa bude tiež nachádzať 15 2-izbových ubytovacích buniek, každá so vstupnou predsieňou, kúpeľňou a WC, každá prístupná priamo zo spoločnej chodby, ďalej miestnosť pre upratovačku, sklad upratovacích potrieb, denná miestnosť pre zamestnancov a chodba. Na poschodí je situovaný priestor kuchynky a práčovne.

4. nadzemné podlažie

Na tomto podlaží sa bude tiež nachádzať 15 2-izbových ubytovacích buniek, každá so vstupnou predsieňou, kúpeľňou a WC, každá prístupná priamo zo spoločnej chodby, ďalej miestnosť pre upratovačku, sklad čistého prádla, NTL plynová kotolňa a chodba. Na poschodí je situovaný priestor kuchynky a práčovne.

V ubytovni je celkovo navrhnutých 57 ubytovacích buniek.

 

Projektové riešenie uvažuje s tým, že v každej ubytovacej bunke na 1.NP a 2.NP bude ubytovaných 5 osôb, na 3.NP a 4.NP vždy 4 osoby. Celkovo môže byť v ubytovni ubytovaných 255 osôb.