Príprava územia – Slovenský Grob, ul. Orechová

Informácie o projekte

  • Realizácia

    2015

  • Kategória

    Inžinierska činnosť

  • Lokalita

    Slovenský Grob - Orechová ulica

Projekt rieši výkup územia, prípravu podkladov pre územie, geodetickú identifikáciu a usporiadanie, inžiniersku činnosť, vyjadrenia dotknutých orgánov, projektovú dokumentáciu k územnému rozhodnutiu a inžinierske siete pre individuálnu výstavbu rodinných domov v území definovanom vlastníckymi hranicami nasledujúcich nehnuteľností nachádzajúcich sa na Orechovej ulici v obci: Slovenský Grob, okres: Pezinok, katastrálne územie: Slovenský Grob o celkovej výmere 15524 m2.