Dopravné komunikácie a spevnené plochy

Informácie o projekte

 • Realizácia

  október 2009 - máj, 2010

 • Kategória

  Infraštruktúra

 • Lokalita

  Stupava, ulica Na vyhliadke

Projekt rieši  dopravnú komunikáciu funkčnej triedy  C3, kategórie MO 7,5/40 a MOU 6,5/30 (STN 736110) a chodníky pre peších pre novú obytnú zónu na východnom okraji mesta Stupava v lokalite Kremenica na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 28 pozemkoch.

 • dopravná komunikácia funkčnej triedy C3
 • kategória MOU 6,5/30 (STN 736110) – 439,43m
 • chodník šírky 1,75m a dĺžky 439 m v skladbe.
 • zámková dlažba   60 mm
 • lôžko (piesok alebo malta)   40 mm
 • cementobetón CB 100 mm
 • štrkodrvina ŠD 150 mm

_________________________________________________

Spolu: 350 mm

 • Parkovacie odstavné plochy