Dopravné komunikácie a spevnené plochy

Informácie o projekte

 • Realizácia

  2011

 • Kategória

  Infraštruktúra, Inžinierska činnosť, Projekty, Stavebný manažment

 • Lokalita

  Stupava, ulica Pri Greftoch

Projekt rieši  dopravnú komunikáciu funkčnej triedy  C3, kategórie MO 7,5/40 a MOU 6,5/30 (STN 736110) a chodníky pre peších pre novú obytnú zónu na východnom okraji mesta Stupava v lokalite Kremenica na kopci pri lese pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 23 pozemkoch.

 • dopravná komunikácia funkčnej triedy C3
  • kategória MO 8,5/40 – 101m
  • kategória MO 7,5/40 – 182m
  • kategória MOU 6,5/30 (STN 736110) – 101m
 • chodník šírky 1,75m a komunikácie šírky 7,50m a dĺžky 280,00m v skladbe.
 • zámková dlažba   60 mm
 • lôžko (piesok alebo malta)   40 mm
 • cementobetón CB 100 mm
 • štrkodrvina ŠD 150 mm

_________________________________________________

Spolu:  350 mm

 • Križovanie chodníkov s OS2 a OS3 s bezbariérovou úpravou v zmysle vyhl. č. 192/94 Z.z.