Dopravné komunikácie a spevnené plochy

Informácie o projekte

 • Realizácia

  2015

 • Kategória

  Infraštruktúra, Inžinierska činnosť, Projekty, Stavebný manažment

 • Lokalita

  Stupava, ulica Zadná

Projekt rieši  dopravnú komunikáciu funkčnej triedy  C3, kategórie MO 7,5/40 a MOU 6,5/30 (STN 736110) a chodníky pre peších pre novú obytnú zónu v juhozápadnej časti mesta Stupava  pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 27 pozemkoch.

 • Dopravné komunikácie funkčnej triedy D1 MOU 6,5/40 – dĺžka 312,5 m
 • Chodník šírky 1,50m  dĺžky 315,00m
 • Chodník pre peších šírky 2,00m dĺžky 287,35 m v skladbe

zámková dlažba – 60 mm
lôžko (piesok alebo malta) – 40 mm
cementobetón CB – 100 mm
štrkodrvina ŠD – 150 mm
________________________________________________

Spolu: 350 mm

 • Križovanie chodníkov s OS2 a OS3 s bezbariérovou úpravou v zmysle vyhl. č. 192/94 Z.z.