Dažďová verejná kanalizácia

Informácie o projekte

 • Realizácia

  marec, 2009 - máj, 2010

 • Kategória

  Infraštruktúra

 • Lokalita

  Stupava, ulica Na vyhliadke

Projekt rieši  vybudovanie kanalizačnej siete a uličné vpuste dažďovej kanalizácie novej obytnej zóny vo východnej časti mesta Stupava pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 28 pozemkoch.

Dažďová verejná kanalizácia s uličnými vpustami – dĺžka 252m

 • Vsakovacie studne hlboké 5 m8ks pod komunikáciou.
 • Uličné vpuste v komunikácii 10 kusov
 • Kanalizačné šachty– 6 ks