Dažďová verejná kanalizácia

Informácie o projekte

 • Realizácia

  2014

 • Kategória

  Infraštruktúra

 • Lokalita

  Stupava, ulica Zadná

Projekt rieši  vybudovanie kanalizačnej siete a uličné vpuste dažďovej kanalizácie obytnej zóny v juhozápadnej časti mesta Stupava  pre individuálnu výstavbu rodinných domov na 27 pozemkoch.

Dažďová verejná kanalizácia s uličnými vpustami

 • DN 300 v dĺžke 252m
 • Uličné vpuste v komunikácii 4 kusy
 • Revízne Kanalizačné šachty – 4 ks
 • Vsakovacie studne hlboké 5 m 4ks pod komunikáciou.