Váš expert v oblasti stavebného manažmentu

Základnou činnosťou spoločnosti BAUPOINT® je projektový a stavebný manažment. Na trhu s nehnuteľnosťami v Slovenskej republike pôsobíme od roku 2003.Predmetom našej práce sú predovšetkým rezidenčné stavby ako rodinné domy, radové zástavby a bytové domy, inžinierske stavby aj príprava priemyselných území pre realizáciu logistických a technologických parkov.

Efektívne riadime od akvizície nehnuteľnosti a projektovej prípravy až po kolaudáciu:

  • Projektantov a architektov
  • Dodávateľov a subdodávateľov stavebných celkov
  • Realitnú činnosť
  • Prevádzkovateľov stavieb
  • Vzťahy s orgánmi štátnej správy a samosprávy

Trpezlivo a s dôrazom na potreby našich klientov vyhľadávame investičné príležitosti, pripravujeme zámery a štúdie, zabezpečujeme projektové dokumentácie, inžiniersku činnosť, financujeme, realizujeme a následne predávame vlastné projekty a projekty našich klientov.

Našim prvoradým cieľom je spokojnosť klientov s poskytovanými službami, preto si vážime vzťahy postavené na vzájomnej dôvere, slušnosti a úprimnosti. Záleží nám na kvalite.

Kontakty

BAUPOINT, s.r.o., Mokrohájska cesta 10 Forestpark 841 04 Bratislava, Slovenská republika
info@baupoint.sk
TEL: +421 2 2040 0711
GSM:+421 905 61 81 49

01_dreamstime_xxl_62187075
Skúsenosti

BAUPOINT® s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca na trhu s nehnuteľnosťami v Slovenskej republike od roku 2003. Predmetom našej práce sú predovšetkým stavby infraštruktúry a rezidenčné stavby. Vďaka dokonalej znalosti lokálneho prostredia a dlhoročným skúsenostiam poskytujeme našim investorom stabilné zhodnocovanie finančných prostriedkov.

03_dreamstime_xxl_12742811
Tvoríme skutočné hodnoty

Zaisťujeme kompletný servis s individuálnym a profesionálnym prístupom k potrebám zákazníka a partnerom našej spoločnosti. Postavíme pre Vás na kľúč rodinný dom, ale aj kompletnú obytnú zónu od akvizície pozemku, cez inžiniersku činnosť a realizáciu stavby až po kolaudáciu, prevod vlastníckych práv a odovzdanie nehnuteľností koncovému klientovi.

02_dreamstime_xxl_66462609
Spoľahlivý partner

Spoluprácou so spoločnosťou BAUPOINT® získavate spoľahlivého partnera so silným finančným zázemím, ktorý dokáže zodpovedne posúdiť vecnú, organizačnú, časovú a nákladovú štruktúru projektu. Pomôžeme Vám nájsť ekonomicky aj technicky optimálne riešenia, posúdiť projektovú dokumentáciu, splniť pritom Vaše požiadavky a eliminovať riziká.

04_dreamstime_xxl_38703251
Poskytujeme istotu

Poskytneme Vám istotu vďaka odborným skúsenostiam, komplexnej znalosti prostredia a stabilným vzťahom s našimi partnermi a dodávateľmi. Náš vzťah s klientom je postavený nielen na vyváženej zmluve, ale predovšetkým na dôvere, ktorá je základom nášho rastu a úspechu. Veríme, že i Vy sa stanete našim spokojným zákazníkom.

Picture of
Zodpovednosť za termíny

Vieme, že bývanie je nielen základnou ľudskou potrebou, ale aj najväčšou a najlepšou investíciou v živote a preto sa snažíme Vaše predstavy o bývaní realizovať vždy načas na základe uzavretých zmlúv a dohôd.

Picture of
Kvalita v detailoch

Kvalita dodaného diela je základom dlhodobej spokojnosti klienta a do budúcnosti hlavným predpokladom využívania našich produktov a služieb bez starostí a dodatočných nákladov na opravy.

Picture of
Profesionalita a efektívnosť

Profesionalita a efektívnosť v každom rozhodnutí znamená komfort pre klienta v procese tvorby projektového riešenia a značné ekonomické úspory ako v procese tvorby produktu, tak aj pri jeho prevádzke v budúcnosti.

Picture of
Cenová dostupnosť

Cenová dostupnosť našich riešení Vám umožní nielen nájsť ideálne riešenie zodpovedajúce Vašim možnostiam, ale v naozaj reálnom čase dosiahnuť vytúžený cieľ bez ďalších rizík.