Bytový dom NOBELOVA

V atraktívnej lokalite bratislavského Nového mesta s výbornou občianskou vybavenosťou na Podnikovej ulici pre Vás pripravujeme 78 bytov v 8-podlažnom bytovom dome s modernou architektúrou, zabezpečeným bezproblémovým parkovaním na 99 parkovacích miestach na vlastnom pozemku, a to všetko vo výbornej kvalite za korektnú cenu. Dopravná dostupnosťou je vďaka výhodnej polohe medzi ulicami Vajnorská a Račianska výborná , a to ako do centra, Rače, na diaľnicu, tak aj do okolitej do prírody.

Navrhovaný bytový dom má jedno podzemné podlažie, ktoré presahuje nadzemnú stavbu, mimo nadzemnej stavby sú na 1NP spevnené plochy v podobe chodníka, komunikácie a parkovacích miest a osem nadzemných podlaží, z ktorých ôsme je čiastočne ustúpené.

Na 1.PP sa nachádzajú hromadné garáže určenými pre parkovanie osobných motorových vozidiel, odovzdávacia stanica tepla, sklady a priestory domového vybavenia – pivničné kobky a vertikálne komunikačné jadrá, chodbové priestory.

Na 1NP sa nachádzajú vstupné časti do objektu, vertikálne komunikačné jadrá, chodbové priestory, domová vybavenosť – pivničné kobky, kočikárne, elektromerne, upratovacie komory a dva nebytové priestory – miestnosti pre obyvateľov domu, ku ktorým prináležia terasy. V zadnej časti objektu sa nachádzajú prekryté parkovacie miesta a zadné vstupy.

Na 2NP až 8NP sú navrhované vertikálne komunikačné jadrá, chodbové priestory a výlučne byty. Na každom podlaží sa nachádza 12 bytov s lodžiou alebo balkónom. Na 8NP sa nachádza 6 bytov. Toto podlažie je čiastočne ustúpené a každý byt má terasu.

Nechajte sa prekvapiť ponukou atraktívneho, komfortného a kvalitného bývania pre všetky vekové skupiny. Projekt je v štádiu stavebného konania, v decembri r. 2020 bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby.

Viac informácií prinesieme na našich webových stránkach.

Logistické a konsignačné centrum Zohor

  • kompletná príprava územia pre realizáciu logistického parku vrátane ubytovacích kapacít, vlastného energetického hospodárstva a  čistiarne odpadových vôd
  • umiestnenie: Zohor, okres Malacky
  • zámer: logistický  a technologický park
  • partner: dcérska spoločnosť LOGISPOINT, s.r.o. v spolupráci s medzinárodnými partnermi