Logistické a konsignačné centrum Zohor

  • kompletná príprava územia pre realizáciu logistického parku vrátane ubytovacích kapacít, vlastného energetického hospodárstva a  čistiarne odpadových vôd
  • umiestnenie: Zohor, okres Malacky
  • zámer: logistický  a technologický park
  • partner: dcérska spoločnosť LOGISPOINT, s.r.o. v spolupráci s medzinárodnými partnermi