Logistické a konsignačné centrum Zohor

  • príprava územia pre realizáciu logistického parku vrátane ubytovacích kapacít, vlastného energetického hospodárstva a  čistiarne odpadových vôd
  • umiestnenie: Zohor, okres Malacky
  • zámer: logistický park
  • partner: dcérska spoločnosť LOGISPOINT, s.r.o. v spolupráci s medzinárodnými partnermi

Prehľad jednotlivých stavebných objektov:

SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

SO 02 Dopravné riešenie napojenia na cestu č.1105

SO 03 Vrátnica hlavná

SO 04 Vrátnica pre halu 08

SO 05 Hala 3

SO 07 Hala 5

SO 09 Hala 7

SO 10 Objekt A (administratíva + ubytovanie)

SO 11 Objekt B (stravovanie + ubytovanie)

SO 12 Objekt C (služby + ubytovanie)

SO 14 Prípojka slaboprúdu SLP

SO 15 Prípojka VN

SO 16 Prípojka plynu vrátane regulačnej stanice

SO 17 Prípojka vody

SO 18 Areálové rozvody

SO 19 Napojenie ČOV a dažďovej kanalizácie do recipientu

SO 20 Hala 8

Obytný súbor PRI PARKU Hviezdoslavov

Navrhované riešenie vytvára kompaktnú obytnú zónu s plnohodnotným zázemím mimo zastavaného územia obce Hviezdoslavov, situovanú v jej východnej časti. Medzi benefity pre obec, súčasných obyvateľov, ako aj pre budúce generácie, patrí predovšetkým materská škôlka, verejný park, cyklotrasa, úžitkový vodovod.

Vychádzajúc z daností prostredia a z regulatív územného plánu rieši návrh umiestnenie objektov základnej občianskej vybavenosti na ploche pri vstupe do územia, čím sa vytvára prirodzené oddelenie obytnej zóny od hlavnej cestnej komunikácie. Samotná obytná časť územia je zónovaná na parcely združených rodinných domov, ktoré sú situované po obvode obytného súboru pri hlavných obslužných komunikáciách; a parcely samostatne stojacich rodinných domov, ktoré sú situované vo vnútri územia a sú prístupné jednosmernými komunikáciami, čím sa dosiahne vytvorenie kľudnej vnútornej obytnej zóny rodinných domov.

V území s prevahou funkcie bývania sú navrhnuté 2 typy samostatne stojacich rodinných domov a 1 typ združených rodinných domov. Všetky typy rodinných domov sú riešené ako kompaktné hmoty, dvojpodlažné, ukončené buď plochou alebo šikmou ihlanovou strechou bez vikierov a strešných okien.

Celkovo navrhované riešenie vytvára charakter vidieckeho prostredia nízkopodlažnej zástavby rodinných domov s ukľudnenými komunikáciami bohatými na výsadbu verejnej zelene doplnenú zeleňou súkromných záhrad. Vytvorením jednotného priehľadného typu oplotenia medzi záhradami bude umožnené maximálne použitie výsadbových bariér medzi jednotlivými pozemkami,  a zamedzí sa svojvoľnej výstavbe vysokých betónových múrov.

V časti územia s funkciou občianskej vybavenosti sú navrhnuté 2 polyfunkčné objekty a 1 objekt predajne. V polyfunkčných objektoch sú navrhnuté drobné prevádzky obchodu a služieb v parteri, nebytový priestor s predpokladanou funkciou materskej školy a malopodlažné byty na dvoch nadzemných podlažiach v oboch objektoch ukončených plochou strechou.

Objekty sú osadené s čiastočne zapusteným parterom, ktorý zo strany ulice vytvorí drobnú promenádu s občianskou vybavenosťou; a zo strany obytnej časti územia bude zapustenie v teréne riešené zatrávnenou plochou s bohatou sadovou výsadbou a priestormi pre obyvateľov bytov, pri jednom z objektov bude zeleň oplotená pre účely exteriéru materskej školy.

Objekt predajne s odbytovou plochou do 1000 m² je jednopodlažný, ukončený plochou strechou, zásobovanie bude riešené len malými zásobovacími autami.

Bytový dom NOBELOVA

V atraktívnej lokalite bratislavského Nového mesta s výbornou občianskou vybavenosťou na Podnikovej ulici pre Vás pripravujeme 78 bytov v 8-podlažnom bytovom dome s modernou architektúrou, zabezpečeným bezproblémovým parkovaním na 99 parkovacích miestach na vlastnom pozemku, a to všetko vo výbornej kvalite za korektnú cenu. Dopravná dostupnosťou je vďaka výhodnej polohe medzi ulicami Vajnorská a Račianska výborná , a to ako do centra, Rače, na diaľnicu, tak aj do okolitej do prírody.

Navrhovaný bytový dom má jedno podzemné podlažie, ktoré presahuje nadzemnú stavbu, mimo nadzemnej stavby sú na 1NP spevnené plochy v podobe chodníka, komunikácie a parkovacích miest a osem nadzemných podlaží, z ktorých ôsme je čiastočne ustúpené.

Na 1.PP sa nachádzajú hromadné garáže určenými pre parkovanie osobných motorových vozidiel, odovzdávacia stanica tepla, sklady a priestory domového vybavenia – pivničné kobky a vertikálne komunikačné jadrá, chodbové priestory.

Na 1NP sa nachádzajú vstupné časti do objektu, vertikálne komunikačné jadrá, chodbové priestory, domová vybavenosť – pivničné kobky, kočikárne, elektromerne, upratovacie komory a dva nebytové priestory – miestnosti pre obyvateľov domu, ku ktorým prináležia terasy. V zadnej časti objektu sa nachádzajú prekryté parkovacie miesta a zadné vstupy.

Na 2NP až 8NP sú navrhované vertikálne komunikačné jadrá, chodbové priestory a výlučne byty. Na každom podlaží sa nachádza 12 bytov s lodžiou alebo balkónom.

Na 8NP sa nachádza 6 bytov. Toto podlažie je čiastočne ustúpené a každý byt má terasu.

Nechajte sa prekvapiť ponukou atraktívneho bývania nielen pre mladé začínajúce rodiny.

Momentálne pripravujeme dokumentáciu pre stavebné povolenie, v decembri r. 2020 bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby.

Viac informácií prinesieme čoskoro na www.nobelova.sk

V záhradách, Stupava

Projekt V záhradách v meste Stupava na Zadnej ulici prináša výstavbu troch rodinných dvojdomov, úžitková plocha 4-izbovej bytovej jednotky je 109,74 m², 3-izbovej 79,13 m², ktoré sú postavené na priestranných pozemkoch o výmere 455 m² až 500 m².

ARCHITEKTURA-RD1-page-001

Jednotka A má zo zádveria nadväznú kúpeľňu. Zádverie je priamo napojené na dennú časť pozostávajúcu z obývacej izby s jedálenským kútom prepojenej s kuchyňou a komorou. Z priestoru obývacej izby a jedálne je možnosť vyjsť na terasu. Zo zádveria je prístupné dvojramenné schodisko. Na poschodí sa nachádzajú tri spálne, priestranná kúpeľňa a šatník.

INT_4IZB_OBYV_B05 INT_4IZB_DI1_B01

Jednotka B je riešená veľmi podobne. Zo zádveria sa dostaneme do kúpeľne a obývacej izby s kuchyňou, jedálenským kútom a komorou. Z priestoru obývacej izby je možnosť vyjsť na terasu. Jednotka disponuje dvojramenným schodiskom  prístupným zo zádveria. Na poschodí sa nachádzajú dve spálne, priestranná kúpeľňa a šatník.

INT_3IZB_SPALNA_A02

Mesto Stupava je vzdialené iba 15 km od centra Bratislavy. Tichá, obľúbená a výborná lokalita zabezpečuje dobré komunikačné prepojenie ako prostredníctvom diaľnice D4/D2, tak aj po štátnych cestách cez Záhorskú Bystricu alebo Devínsku Novú Ves. Ponúka rozsiahlú občianskú vybavenosť, veľa možnosti športového vyžitia a voľnočasových aktivít. Bývanie v Stupave je ideálne miesto pre mladé rodiny hľadajúce spojenie moderného bývania s klasickými hodnotami.