Logistické centrum Zohor

  • kompletná príprava územia pre realizáciu logistického centra vrátane ubytovacích kapacít, vlastného energetického hospodárstva a  čistiarne odpadových vôd
  • umiestnenie: Zohor, okres Malacky, Slovensko , diaľnica D2 EXIT Lozorno
  • zámer: logistický  a technologický park
  • veľkosť územia: 114.150 m2
  • výmera hál: 47.140sqm
  • administratívne a sociálne zázemie: 8574 m2
  • parkovanie. 341 osobných áut
  • partner: LOGISPOINT, s.r.o.
  • vydané právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenia pre technickú infraštruktúru vrátane kapacít pre expanziu územia (50ha +)

   

Obytný súbor PRI PARKU Hviezdoslavov

Navrhované riešenie vytvára kompaktnú obytnú zónu s plnohodnotným zázemím mimo súčasného zastavaného územia obce Hviezdoslavov, situovanú v jej východnej časti. Medzi benefity pre obec a jej obyvateľov, ako aj pre budúce generácie, patrí predovšetkým materská škôlka, verejný park, cyklotrasa, okrem pitného aj úžitkový vodovod, líniová zeleň a hlavne ucelený presvetlený koncept zástavby s primerane veľkými zelenými plochami

Vychádzajúc z daností prostredia a z regulatív územného plánu rieši návrh umiestnenie objektov základnej občianskej vybavenosti na ploche pri vstupe do územia, čím sa vytvára prirodzené oddelenie obytnej zóny od hlavnej cestnej komunikácie. Samotná obytná časť územia je zónovaná na parcely združených rodinných domov, ktoré sú situované po obvode obytného súboru pri hlavných obslužných komunikáciách; a parcely samostatne stojacich rodinných domov, ktoré sú situované vo vnútri územia a sú prístupné jednosmernými komunikáciami, čím sa dosiahne vytvorenie kľudnej vnútornej obytnej zóny rodinných domov.

V území s prevahou funkcie bývania sú navrhnuté 2 typy samostatne stojacich rodinných domov a 1 typ združených rodinných domov. Všetky typy rodinných domov sú riešené ako kompaktné hmoty, dvojpodlažné, ukončené buď plochou alebo šikmou ihlanovou strechou bez vikierov a strešných okien.

Celkovo navrhované riešenie vytvára charakter vidieckeho prostredia nízkopodlažnej zástavby rodinných domov s ukľudnenými komunikáciami bohatými na výsadbu verejnej zelene doplnenú zeleňou súkromných záhrad. Vytvorením jednotného priehľadného typu oplotenia medzi záhradami bude umožnené maximálne použitie výsadbových bariér medzi jednotlivými pozemkami,  a zamedzí sa svojvoľnej výstavbe vysokých betónových múrov.

V časti územia s funkciou občianskej vybavenosti sú navrhnuté 2 polyfunkčné objekty a 1 objekt predajne. V polyfunkčných objektoch sú navrhnuté drobné prevádzky obchodu a služieb v parteri, nebytový priestor s predpokladanou funkciou materskej školy a malopodlažné byty na dvoch nadzemných podlažiach v oboch objektoch ukončených plochou strechou.

Objekty sú osadené s čiastočne zapusteným parterom, ktorý zo strany ulice vytvorí drobnú promenádu s občianskou vybavenosťou; a zo strany obytnej časti územia bude zapustenie v teréne riešené zatrávnenou plochou s bohatou sadovou výsadbou a priestormi pre obyvateľov bytov, pri jednom z objektov bude zeleň oplotená pre účely exteriéru materskej školy.

Objekt predajne s odbytovou plochou do 1000 m² je jednopodlažný, ukončený plochou strechou, zásobovanie bude riešené len malými zásobovacími autami.

V záhradách, Stupava

Projekt V záhradách v meste Stupava na Zadnej ulici prináša výstavbu troch rodinných dvojdomov, úžitková plocha 4-izbovej bytovej jednotky je 109,74 m², 3-izbovej 79,13 m², ktoré sú postavené na priestranných pozemkoch o výmere 455 m² až 500 m².

ARCHITEKTURA-RD1-page-001

Jednotka A má zo zádveria nadväznú kúpeľňu. Zádverie je priamo napojené na dennú časť pozostávajúcu z obývacej izby s jedálenským kútom prepojenej s kuchyňou a komorou. Z priestoru obývacej izby a jedálne je možnosť vyjsť na terasu. Zo zádveria je prístupné dvojramenné schodisko. Na poschodí sa nachádzajú tri spálne, priestranná kúpeľňa a šatník.

INT_4IZB_OBYV_B05 INT_4IZB_DI1_B01

Jednotka B je riešená veľmi podobne. Zo zádveria sa dostaneme do kúpeľne a obývacej izby s kuchyňou, jedálenským kútom a komorou. Z priestoru obývacej izby je možnosť vyjsť na terasu. Jednotka disponuje dvojramenným schodiskom  prístupným zo zádveria. Na poschodí sa nachádzajú dve spálne, priestranná kúpeľňa a šatník.

INT_3IZB_SPALNA_A02

Mesto Stupava je vzdialené iba 15 km od centra Bratislavy. Tichá, obľúbená a výborná lokalita zabezpečuje dobré komunikačné prepojenie ako prostredníctvom diaľnice D4/D2, tak aj po štátnych cestách cez Záhorskú Bystricu alebo Devínsku Novú Ves. Ponúka rozsiahlú občianskú vybavenosť, veľa možnosti športového vyžitia a voľnočasových aktivít. Bývanie v Stupave je ideálne miesto pre mladé rodiny hľadajúce spojenie moderného bývania s klasickými hodnotami.

Kaštieľ OKOLIČNÉ

GAL_3601

Exkluzívny historický objekt v Liptovskom Mikuláši s veľkým parkom – kaštieľ OKOLIČNÉ , je pôvodne renesančný kaštieľ, vznikol v prvej polovici  17. Storočia na mieste staršej kúrie, ktorú postavil Ján IV. starší Okoličiansky. Spolu s gotickým Kostolom sv. Petra z Alkantary je dominantou východnej časti mesta  Liptovský Mikuláš – mestskej časti Okoličné.

Objekt prešiel prestavbami v rôznych historických obdobiach od 17 storočia po súčasnosť a je zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka. K budove kaštieľa so štyrmi nadzemnými  a  jedným podzemným podlažím prináleží areál s celkovou výmerou 15.261m2 s udržiavaným parkom s hodnotnými drevinami  a obslužným objektom v podobe správcovského domu.

Nehnuteľnosť sa nachádza v srdci Liptova na rovinatom, oplotenom a udržiavanom pozemku v turisticky vyhľadávanej oblasti s výbornou dopravnou dostupnosťou.

Okres: Liptovský Mikuláš

Vzdialenosť od Bratislavy: 289km

Vzdialenosť od Žiliny: 90km

Výmera podlaží hlavného objektu: 2 173 m2

Čistá úžitková plocha: 1385m2

Obstavaný priestor stavby kaštieľa: 7363m3

Výmera pozemkov spolu: 15 261m2

http://www.okolicne.com